นิว 1415 ไชนาทาวน์ เกสต์เฮาส์ (New 1415 China Town Guest House)

นิว 1415 ไชนาทาวน์ เกสต์เฮาส์ (New 1415 China Town Guest House)
No.34 , Shwe Taung Dan St ( Lower Block ), ดาวน์ทาวน์ ย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง, พม่า

สิ้นสุดเนื้อหา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง